Aktualności

Pierwsze posiedzenie GENVAL pod polskim przewodnictwem

W dniu 8 lipca 2011 roku w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ogólnych w tym Oceny (GENVAL) w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Grupa, której przewodniczą przedstawiciele Policji, ma charakter interdyscyplinarny i zajmuje się współpracą państw UE w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości. Ponadto, grupa ta koordynuje konsultacje dotyczące udziału Unii Europejskiej w gremiach innych organizacji międzynarodowych.

Wśród tematów pierwszego posiedzenia gremium znalazły się kwestie związane z procesem tzw. "ewaluacji wzajemnej" Państw Członkowskich UE (tym razem przeprowadzanej w zakresie przestępstw i śledztw finansowych) oraz dyskusja nad przygotowywanym kwestionariuszem do następnej rundy ewaluacyjnej.
Przeprowadzono także konsultacje dotyczące procesu przystąpienia Unii Europejskiej do mechanizmu GRECO (program zwalczania korupcji, realizowany pod egidą Rady Europy) oraz wstępnie wypracowano wspólne stanowisko państw UE na IV Konferencję Państw Stron UNCAC (instrument anty-korupcyjny w ramach ONZ), która odbędzie się w październiku 2011 roku w Marakeszu.

Ponadto, w trakcie spotkania zaprezentowano polskie priorytety związane ze zwalczaniem fałszerstw pieniędzy oraz walką z pornografią dziecięcą i handlem ludźmi, które również będą realizowane podczas polskiej Prezydencji na forum grupy GENVAL.

 

Informacja ogólna o polskim przewodnictwie w pracach grupy GENVAL znajduje się TUTAJ
Program prac polskiej prezydencji w ramach grupy GENVAL znajduje się w dziale 'Program Prezydencji' LINK

ENGLISH VERSION

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 13.07.2011

Tagi